Data i dostawa danych

Efektywne agregowanie danych z różnych źródeł jest kluczowe dla każdej strategii zarządzania danymi. Dowiedz się więcej o tym, jak Pimcore pozwala na przejęcie integracji danych dzięki łatwemu importowi i eksportowi danych między Pimcore i systemami zewnętrznymi. Pimcore jest kompatybilny z dowolnym stylem implementacji MDM.

Pimcore API

Efektywne agregowanie danych z różnych źródeł jest kluczowe dla każdej strategii zarządzania danymi. Dowiedz się więcej o tym, jak Pimcore pozwala na przejęcie integracji danych dzięki łatwemu importowi i eksportowi danych między Pimcore i systemami zewnętrznymi. Pimcore jest kompatybilny z dowolnym stylem implementacji MDM.

Architektura Pimcore "podłącz wszystko" i jej holistyczne podejście oparte na API, umożliwiają niewyobrażalny dotąd sposób połączenia z systemami przedsiębiorstwa (ERP, CRM, BI, ESB...) lub zewnętrznymi aplikacjami innych firm. Użyj natywnego API PHP lub w pełni funkcjonalnego API RESTful do dwukierunkowej komunikacji w czasie rzeczywistym z innymi systemami.

Pimcore Data Hub

Pimcore's primary data delivery and integration platform combines multiple input and output channel technologies in one easy-to-configure, graphical user interface. Use this freely available extension to define, model, map and execute imports and exports automatically or manually using the GraphQL API.

Data Hub on GitHub

CSV

Import i eksport danych CSV (wartości rozdzielonych przecinkami) jest zawarty w Pimcore dla jedno- i dwuwymiarowych modeli danych. Ta funkcjonalność posiada takie udogodnienia, jak mapowanie danych dla importu czy definiowanie pól danych dla eksportu.

“Platforma Pimcore i podejście jej twórców pomogły firmom na całym świecie uspójnić sposób zarządzania informacjami produktowymi i osiągnąć sukces na polu poprawy cyfrowych doświadczeń użytkowników”
Gartner, Cool Vendors in Digital Commerce
Christina Klock, Research Director

Chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź, jak możemy pomóc Tobie i Twojemu biznesowi.

We will use your personal data solely to process your request. For a better-localized experience, we might share your data with certified solution partners in your geographical region. The partner will be able to respond to region-specific requirements. Find information about data protection in our privacy policy.

Lub zadzwoń do nas ...

Austrian Headquarters