Jakość danych/Semantyka

Pimcore dostarcza danych charakteryzujących się wysoką jakością i bezpieczeństwem.

Jakość danych i ich kompletność

Pimcore zawiera różne funkcje służące do definiowania i poprawy jakości danych oraz ich kompletności. Użyj funkcji sprawdzania poprawności danych i raportów, ich jakości oraz pól obliczeniowych wartości Pimcore, aby sprawnie monitorować kompletność poszczególnych danych.

Walidacja danych

Sprawdzanie danych jest kluczowe dla zapewnienia i poprawy ich jakości. Wszystkie pola danych w Pimcore można sprawdzić na podstawie zdefiniowanych reguł. Pimcore zawiera także różne typy danych, takie jak listy wyboru, które wstępnie określają możliwe wartości.

Audyt i wersja

Pimcore zawiera różnorodne funkcje audytu i wersjonowania. Każda zmiana w rekordzie tworzy jego nową wersję i zapisuje ścieżkę audytu. Aby uzyskać lepszy wgląd, Pimcore porównuje różne wersje i pokazuje istniejące różnice.

Niestandardowe Raporty

Niestandardowe Raporty Pimcore to mechanizm raportujący, zintegrowany bezpośrednio z Pimcore. Silnik raportowania uzyskuje dostęp do bazy danych Pimcore w celu tworzenia raportów o jakości czy kompletności danych i innych raportów z kolejnymi funkcjami filtrowania i eksportu.

Pulpity nawigacyjne

Pimcore zawiera specyficzne dla użytkownika i konfigurowalne kokpity menedżerskie. Kokpity te podświetlają istotne informacje, ważne stany i określone przepływy pracy, które mogą być rozszerzane przez portlety.

FAQ

“Platforma Pimcore i podejście jej twórców pomogły firmom na całym świecie uspójnić sposób zarządzania informacjami produktowymi i osiągnąć sukces na polu poprawy cyfrowych doświadczeń użytkowników”
Gartner, Cool Vendors in Digital Commerce
Christina Klock, Research Director

Chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź, jak możemy pomóc Tobie i Twojemu biznesowi.

We will use your personal data solely to process your request. For a better-localized experience, we might share your data with certified solution partners in your geographical region. The partner will be able to respond to region-specific requirements. Find information about data protection in our privacy policy.

Lub zadzwoń do nas ...

Austrian Headquarters