Wykorzystaj w pełni możliwości naszej platformy

Implementacja

Twórz wyjątkowe doświadczenia cyfrowe

Pimcore umożliwia rozwiązywanie problemów związanych z danymi produktu i zarządzaniem zasobami cyfrowymi, a także zwiększa zaangażowanie klientów poprzez tworzenie atrakcyjnych cyfrowo doświadczeń. Rozumiemy, że potrzeby Twojej firmy stale się zmieniają. Dlatego właśnie nasza platforma została stworzona, aby rosnąć i zmieniać się wraz z Twoją organizacją i nieustannie spełniać zmieniające się potrzeby naszych Klientów. W przeciwieństwie do zastrzeżonego modelu, w którym rozwój odbywa się za zasłonami, Pimcore jest w 100% otwartym źródłem stworzonym do wspierania nowych pomysłów i tworzenia jeszcze lepszych technologii.

Odkryj Implementację i Integrację Usług Pimcore

Rozwijamy platformę stworzoną dla Twoich unikalnych potrzeb biznesowych. Nie bój się integrować jej z istniejącymi systemami dla przedsiębiorstw - we wszystkim Ci pomożemy! Nasz zespół inżynierów, programistów, strategów i projektantów pomaga stworzyć wysoce wydajny system do tworzenia wyjątkowych doświadczeń cyfrowych. Nasi eksperci pomogą Ci w pełni wykorzystać potencjał Pimcore.

Rozwój

Każda firma ma swoje ścieżki, jakie musi przejść w miarę rozwoju swojego biznesu. Być może Twoje są nieco bardziej niestandardowe.

W przeciwieństwie do gotowego oprogramowania, Pimcore udostępnia JEDNĄ platformą dla DOWOLNYCH danych, KAŻDEGO kanału i DOWOLNEGO procesu. W związku z tym możliwe jest rozszerzenie samego Pimcore lub skonfigurowanie istniejących domyślnych funkcjonalności. Pomagamy określić, jakie jest najwłaściwsze podejście, w zależności od konkretnego przypadku firmy, i wprowadzić do niej niezbędne modyfikacje.

Przeprowadzamy szczegółową analizę Twoich wymagań w celu określenia, jakie podejście będzie najskuteczniejsze. Pimcore jest tak skonfigurowany, aby zmaksymalizować swoją wydajność.

 

  • Zwiększanie tempa innowacji oraz skrócenie czasu i obniżenie kosztów potrzebnych do wprowadzenia produktów na rynek.
  • Cykl rozwoju oprogramowania rodzielony został na wiele sprintów i wymagań, podzielonych na Epics i Stories (case studies).
  • Cotygodniowy przegląd ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu oceny postępów.

Dowiedz się więcej o naszej koncepcji.

Integracja

Skonsolidowane zarządzanie informacjami o produktach, treścią i  zasobami cyfrowymi z platformą do handlu elektronicznego gromadzi dane z wielu źródeł, tworząc swoiste centrum integracji danych. Umożliwia to również generowanie jednej wersji informacji o produktach, treści i zasobach cyfrowych, polepszając jakość pracy działów sprzedaży, marketingu, obsługi klienta i zespołów programistycznych.

Poznaj elastyczny model wdrażania naszej platformy. Usługi Pimcore obejmują zarządzanie i usuwanie danych, standaryzację, weryfikację i integrację Pimcore z innymi ważnymi dla Ciebie systemami.  Zapewniamy, że wszystkie Twoje wymagania zostaną uwzględnione, a cały proces wdrażania Pimcore pozostanie opłacalny, wiążąc się z minimalnym ryzykiem.

Testowanie

Aby sprostać wymaganiom i oczekiwaniom związanym z większą wydajnością i lepszym doświadczeniem zakupowym użytkownika, potrzebujesz systemu, któremu możesz całkowicie zaufać. W tym celu wykrywanie i zapobieganie błędom nie zawsze wystarcza. Wymagane jest przetestowanie systemu z zamiarem zmaksymalizowania zysków i zminimalizowania ryzyka.

Dbamy o to, aby Twoja implementacja Pimcore przebiegała bezproblemowo, przeprowadzając rygorystyczne testy funkcjonalne i wytrzymałościowe. Wykorzystujemy wiedzę z zakresu głębokiej domeny i najlepszych praktyk branżowych, aby zagwarantować Ci, że Twoja implementacja Pimcore spełnia wszystkie standardy zgodności.

 

  • Testy integracyjne do sprawdzania współzależności z innymi systemami
  • Migracja danych w celu przetestowania rzeczywistych scenariuszy, które występują w produkcji.

  • Beta testowanie środowiska produkcyjnego dla wybranej grupy użytkowników w celu sprawdzania zarówno elementów funkcjonalnych, jak i niefunkcjonalnych.

Trening

Zwiększ swoją wartość biznesową szybciej dzięki wskazówkom i wsparciu doświadczonych specjalistów na każdym etapie podróży z Pimcore. Trening Pimcore to kluczowy moment dla lepszego używania naszej aplikacji. Chcemy, abyś w pełni wykorzystał nasze produkty, już po początkowym pobraniu, sprzedaży lub instalacji. Dążymy do tego, aby Twój zespół wiedział jak najwięcej o naszej aplikacji. Aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji, oferujemy szereg szkoleń dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb biznesowych.

Szkolimy na miejscu lub zdalne, a także dostarczamy podręczniki użytkownika i materiały szkoleniowe, które można wykorzystać na każdym etapie nauki platformy.

  • Elastyczne oferty dostosowane do Twoich unikalnych potrzeb.
  • Obszerne i bogate w treść moduły.

  • Dokumentacja i konfiguracja demo oraz Q/A.

Wprowadzanie Produktu

Analizowałeś, dyskutowałeś i ciężko pracowałeś nad opracowaniem rozwiązania, które pomoże Ci unowocześnić swój biznes i zmaksymalizować zyski. Ale Twoje zadanie nie zostało jeszcze zakończone. Nadal musisz wykonać jeden bardzo ważny krok. Jaki?

  • Mieć gotową Infrastukturę Serwerową, Migrację danych i Wdrożony Kod.

Udane wprowadzenie produktu wymaga ciągłego rozwoju jego funkcjonalności. Także na tym etapie nasz zespół daje Ci możliwość testowania rozwiązań i wsparcie niezbędne do rozpoczęcia fascynującej przygody w świecie Pimcore.

Reaktywny? Nie - proaktywny!

Pimcore został umiejscowiony na 5. poziomie CMMI Institute's Capability Maturity Model Integration (CMMI).

Nieustannie dążymy do tego, aby dostarczać jak najlepsze w swojej klasie usługi. Naszym celem jest ciągłe wychodzenie poza utarte szlaki i tworzenie coraz doskonalszych procesów.

Dowiedz się więcej

Napisz do nas i bądź w kontakcie z naszymi ekspertami.

We will use your personal data solely to process your request. For a better-localized experience, we might share your data with certified solution partners in your geographical region. The partner will be able to respond to region-specific requirements. Find information about data protection in our privacy policy.

Lub zadzwoń do nas ...

Austrian Headquarters