Wykorzystaj w pełni możliwości naszej platformy

Implementacja

Twórz wyjątkowe doświadczenia cyfrowe

Pimcore umożliwia rozwiązywanie problemów związanych z danymi produktu i zarządzaniem zasobami cyfrowymi, a także zwiększa zaangażowanie klientów poprzez tworzenie atrakcyjnych cyfrowo doświadczeń. Rozumiemy, że potrzeby Twojej firmy stale się zmieniają. Dlatego właśnie nasza platforma została stworzona, aby rosnąć i zmieniać się wraz z Twoją organizacją i nieustannie spełniać zmieniające się potrzeby naszych Klientów. W przeciwieństwie do zastrzeżonego modelu, w którym rozwój odbywa się za zasłonami, Pimcore jest w 100% otwartym źródłem stworzonym do wspierania nowych pomysłów i tworzenia jeszcze lepszych technologii.

Odkryj Implementację i Integrację Usług Pimcore

Rozwijamy platformę stworzoną dla Twoich unikalnych potrzeb biznesowych. Nie bój się integrować jej z istniejącymi systemami dla przedsiębiorstw - we wszystkim Ci pomożemy! Nasz zespół inżynierów, programistów, strategów i projektantów pomaga stworzyć wysoce wydajny system do tworzenia wyjątkowych doświadczeń cyfrowych. Nasi eksperci pomogą Ci w pełni wykorzystać potencjał Pimcore.

Rozwój

Każda firma ma swoje ścieżki, jakie musi przejść w miarę rozwoju swojego biznesu. Być może Twoje są nieco bardziej niestandardowe.

W przeciwieństwie do gotowego oprogramowania, Pimcore udostępnia JEDNĄ platformą dla DOWOLNYCH danych, KAŻDEGO kanału i DOWOLNEGO procesu. W związku z tym możliwe jest rozszerzenie samego Pimcore lub skonfigurowanie istniejących domyślnych funkcjonalności. Pomagamy określić, jakie jest najwłaściwsze podejście, w zależności od konkretnego przypadku firmy, i wprowadzić do niej niezbędne modyfikacje.

Przeprowadzamy szczegółową analizę Twoich wymagań w celu określenia, jakie podejście będzie najskuteczniejsze. Pimcore jest tak skonfigurowany, aby zmaksymalizować swoją wydajność.

 

  • Zwiększanie tempa innowacji oraz skrócenie czasu i obniżenie kosztów potrzebnych do wprowadzenia produktów na rynek.
  • Cykl rozwoju oprogramowania rodzielony został na wiele sprintów i wymagań, podzielonych na Epics i Stories (case studies).
  • Cotygodniowy przegląd ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu oceny postępów.

Dowiedz się więcej o naszej koncepcji.

Integracja

Skonsolidowane zarządzanie informacjami o produktach, treścią i  zasobami cyfrowymi z platformą do handlu elektronicznego gromadzi dane z wielu źródeł, tworząc swoiste centrum integracji danych. Umożliwia to również generowanie jednej wersji informacji o produktach, treści i zasobach cyfrowych, polepszając jakość pracy działów sprzedaży, marketingu, obsługi klienta i zespołów programistycznych.

Poznaj elastyczny model wdrażania naszej platformy. Usługi Pimcore obejmują zarządzanie i usuwanie danych, standaryzację, weryfikację i integrację Pimcore z innymi ważnymi dla Ciebie systemami.  Zapewniamy, że wszystkie Twoje wymagania zostaną uwzględnione, a cały proces wdrażania Pimcore pozostanie opłacalny, wiążąc się z minimalnym ryzykiem.

Testowanie

Aby sprostać wymaganiom i oczekiwaniom związanym z większą wydajnością i lepszym doświadczeniem zakupowym użytkownika, potrzebujesz systemu, któremu możesz całkowicie zaufać. W tym celu wykrywanie i zapobieganie błędom nie zawsze wystarcza. Wymagane jest przetestowanie systemu z zamiarem zmaksymalizowania zysków i zminimalizowania ryzyka.

Dbamy o to, aby Twoja implementacja Pimcore przebiegała bezproblemowo, przeprowadzając rygorystyczne testy funkcjonalne i wytrzymałościowe. Wykorzystujemy wiedzę z zakresu głębokiej domeny i najlepszych praktyk branżowych, aby zagwarantować Ci, że Twoja implementacja Pimcore spełnia wszystkie standardy zgodności.

 

  • Testy integracyjne do sprawdzania współzależności z innymi systemami
  • Migracja danych w celu przetestowania rzeczywistych scenariuszy, które występują w produkcji.

  • Beta testowanie środowiska produkcyjnego dla wybranej grupy użytkowników w celu sprawdzania zarówno elementów funkcjonalnych, jak i niefunkcjonalnych.

Trening

Zwiększ swoją wartość biznesową szybciej dzięki wskazówkom i wsparciu doświadczonych specjalistów na każdym etapie podróży z Pimcore. Trening Pimcore to kluczowy moment dla lepszego używania naszej aplikacji. Chcemy, abyś w pełni wykorzystał nasze produkty, już po początkowym pobraniu, sprzedaży lub instalacji. Dążymy do tego, aby Twój zespół wiedział jak najwięcej o naszej aplikacji. Aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji, oferujemy szereg szkoleń dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb biznesowych.

Szkolimy na miejscu lub zdalne, a także dostarczamy podręczniki użytkownika i materiały szkoleniowe, które można wykorzystać na każdym etapie nauki platformy.

  • Elastyczne oferty dostosowane do Twoich unikalnych potrzeb.
  • Obszerne i bogate w treść moduły.

  • Dokumentacja i konfiguracja demo oraz Q/A.

Wprowadzanie Produktu

Analizowałeś, dyskutowałeś i ciężko pracowałeś nad opracowaniem rozwiązania, które pomoże Ci unowocześnić swój biznes i zmaksymalizować zyski. Ale Twoje zadanie nie zostało jeszcze zakończone. Nadal musisz wykonać jeden bardzo ważny krok. Jaki?

  • Mieć gotową Infrastukturę Serwerową, Migrację danych i Wdrożony Kod.

Udane wprowadzenie produktu wymaga ciągłego rozwoju jego funkcjonalności. Także na tym etapie nasz zespół daje Ci możliwość testowania rozwiązań i wsparcie niezbędne do rozpoczęcia fascynującej przygody w świecie Pimcore.

Reaktywny? Nie - proaktywny!

Pimcore został umiejscowiony na 5. poziomie CMMI Institute's Capability Maturity Model Integration (CMMI).

Nieustannie dążymy do tego, aby dostarczać jak najlepsze w swojej klasie usługi. Naszym celem jest ciągłe wychodzenie poza utarte szlaki i tworzenie coraz doskonalszych procesów.

Dowiedz się więcej

Napisz do nas i bądź w kontakcie z naszymi ekspertami.

Any personal information provided will be used solely to process your request. Information about data protection can be found in our privacy policy. For questions please contact us at privacy@pimcore.com.

Or give us a call...

Austrian Headquarters
United States