Pimcore 4

Ostatnia aktualizacja: Wersja 4.6.2 - 6 września 2017

Oparty na frameworku Zend (brak wsparcia długoterminowego).